Τρόπος λειτουργίας

Ο όρος φροντιστήριο προέρχεται από το ρήμα «φροντίζω» και οι σημασίες του είναι

ν ο ι ά ζ ο μ α ι ,  ε ν δ ι α φ έ ρ ο μ α ι ,  μ ε ρ ι μ ν ώ .

Οι 3 αυτές έννοιες αποτελούν τις 3 βάσεις λειτουργίας & οράματος του Φροντιστηρίου Μ.Ε. logo orizontio2 s1 για τα

10  χ ρ ό ν ι α   π α ρ ο υ σ ί α ς   μ α ς   σ τ ο   χ ώ ρ ο   τ η ς   ε κ π α ί δ ε υ σ η ς.

 

4gΤα τμήματα διαμορφώνονται με κριτήριο την ομοιογένεια

Ο περιορισμένος αριθμός μαθητών ανά τμήμα αναδεικνύει όλα τα πλεονεκτήματα του ιδιαίτερου μαθήματος – προσωπική, άμεση επαφή καθηγητή & μαθητή , διαρκή παρακολούθηση της ατομικής πορείας – ενώ παράλληλα επιτρέπει στο μαθητή να αξιοποιήσει θετικά την άμιλλα που αναπτύσσεται στα πλαίσια του ομοιογενούς τμήματος.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ logo orizontio2 s1

fb telΟι καθηγητές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και επαφή με τους μαθητές για την αντιμετώπιση κάθε δυσκολίας που τυχόν αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια μελέτης της διδακτικής ύλης εκτός του χώρου του φροντιστηρίου.


 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Αναπτύσσουμε και οικοδομούμε αληθινές σχέσεις συνεργασίας

Η επικοινωνία με τους γονείς θεωρούμε ότι είναι πυλώνας για την επιτυχία των μαθητών μας.

Επικοινωνία για μας σημαίνει αμοιβαία συνεργασία, ουσιαστική ενημέρωση και ειλικρινής επαφή.

Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε "δημόσιες σχέσεις" ούτε καταφεύγουμε σε αβρότητες και ωραιοποιήσεις καταστάσεων. Το «δυναμικό» αποτελούν καθηγητές – εκπαιδευτικοί οι οποίοι κάθε χρονιά μοιράζονται τις αγωνίες κάθε παιδιού αλλά και κάθε γονιού.


ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Όλα τα στοιχεία αξιολόγησης του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησης του καταχωρούνται στον υπολογιστή.

Γίνεται έτσι στατιστική ανάλυση της προόδου του.

Όλα τα στοιχεία γνωστοποιούνται με άμεση επαφή στους γονείς - κηδεμόνες σε μηνιαία βάση.


ΓΙΑΤΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ logo orizontio2 s1;

Οι μαθητές οφείλουν να πηγαίνουν στο σχολείο και στο φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο γιατί το ε π ι λ έ γ ο υ ν.

Τα κριτήρια επιλογής είναι κυρίως ποιοτικά.

 • Γιατί εδώ θα λύσει τις απορίες του , θα γίνει καλύτερος μαθητής και θα πετύχει τους στόχους του.
 • Γιατί ενσωματώνουμε στις κλασικές μεθόδους διδασκαλίας ότι πιο σύγχρονο στα πλαίσια και τις ανάγκες του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης.
 • Γιατί λειτουργούμε συμπληρωματικά με το πρωινό σχολείο.
 • Γιατί όλα αυτά τα χρόνια η υπευθυνότητα και η επαγγελματική μας συνέπεια, το μεράκι και η προσωπική σχέση με κάθε μαθητή , η άρτια εκπαιδευτική κατάρτιση των συνεργατών μας, το άνετο και λειτουργικά σωστά διαμορφωμένο περιβάλλον ήταν είναι και θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ μας.

Το Φροντιστήριο logo orizontio2 s1 είναι άμεσο επακόλουθο της απαίτησης σας για πληρέστερη γνώση, καλύτερους μαθητές, υψηλότερες επιδόσεις, πιο καταρτισμένους επιστήμονες, καλύτερη ζωή…


ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ;

4g

Τα τμήματα διαμορφώνονται με κριτήριο την ομοιογένεια, διότι αυτή αποτελεί ένα πολύ σοβαρό εργαλείο της δουλειάς μας που μεγιστοποιεί την επίδοση και την αποτελεσματικότητα μας.

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ομοιογένεια αυτή, διεξάγουμε κατά την περίοδο των εγγραφών διαγνωστικές εξετάσεις (ολιγόλεπτα τεστ) έτσι ώστε με τρόπο αξιόπιστο, που εγγυάται τόσο η πείρα μας όσο και η ποιότητα στην επιλογή των θεμάτων, να προχωρούμε στην οργάνωση των τμημάτων.

Ωστόσο η διαδικασία της αξιολόγησης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ δεν έχει το χαρακτήρα μιας οριστικής επιλογής, αλλά φέρει συνεχώς μια δυναμική. Στη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές αξιολογούνται καθημερινά ανάλογα με τις επιδόσεις τους στα πολλαπλά διαγωνίσματα αλλά και συνεκτιμώντας τη γενικότερη εικόνα τους προβαίνουμε σε διορθωτικές κινήσεις.

Τα τμήματα δεν είναι στατικά, αλλά υπάρχει πρόβλεψη κινητικότητας των μαθητών, ώστε να εξασφαλίζουμε ανά πάσα στιγμή την όσο γίνεται ιδανικότερη σύνθεσή τους που οδηγεί και στο καλύτερο αποτέλεσμα.


ΣΕ ΤΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 3ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ;

testΟι μαθητές μέσω των εβδομαδιαίων τρίωρων επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων εξοικειώνονται ομαλά με τη διαδικασία της γραπτής εξέτασης, ενώ ταυτόχρονα γίνεται έγκαιρα η διάγνωση των αδυναμιών τους.

Μαθαίνουν από νωρίς να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο τους που αποτελεί μια από τις πιο βασικές παραμέτρους στην επιτυχία.

Δεν ανακαλύπτει ξαφνικά στη Γ΄ Λυκείου, όταν συνήθως είναι πολύ αργά, ότι εκτός από την εξεταστέα ύλη έχει να αντιμετωπίσει και τα συσσωρευμένα κενά. Παράλληλα καλλιεργείται συστηματικά η κρίση του για να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στα συνθετικά θέματα των πανελληνίων εξετάσεων.

Το «δυναμικό» αποτελεί έναν σοβαρό και συνάμα φιλικό χώρο εργασίας, πράγμα που αντιλαμβάνονται οι μαθητές από την πρώτη στιγμή που θα εισέλθουν σε αυτόν. Μαθαίνουν από νωρίς να εργάζονται σε συνθήκες ανάλογες των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων. Μαθαίνουν να θέτουν στόχους και να τους υλοποιούν με τη δουλειά τους και την πολύτιμη βοήθεια των καθηγητών τους.


ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  oefe


Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ;

ΑΣΦΑΛΩΣ!!!  Η υψηλή ποιότητα του διδακτικού μας έργου είναι κάτι που μπορεί κανείς να επαληθεύσει μόνο από τις επιτυχίες μας και μόνο από τη γνώμη γονιών και μαθητών που βρέθηκαν κοντά μας.

girl2Αν πρόθεσή σου είναι να συμμετάσχεις με αξιώσεις σε έναν μαραθώνιο, και οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι ένας μαραθώνιος αντοχής και στρατηγικής, πρέπει να έχεις προπονηθεί πολύ καιρό με την στιβαρή καθοδήγηση και την επιστημονική γνώση ενός ικανού προπονητή.

Η φιλοσοφία μας εστιάζει:

 • στη   μ α θ η τ ι κ ή   υ π ο δ ο μ ή,
 • στη  μ α θ η σ ι α κ ή   ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ α,
 • στον   π ρ ο σ ω π ι κ ό   σ τ ό χ ο.

Η λειτουργία του Φροντιστηρίου μας συνδέεται με όλα εκείνα τα ατομικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η μετάβαση από την εφηβεία στην ωριμότητα.

Οι καθηγητές μας βλέπουν την εκπαίδευση ως τον κυριότερο παράγοντα προσωπικής προόδου, ανάπτυξης και ευημερίας, κάτι που πιστεύει ακράδαντα και η Ελληνική οικογένεια.


Το Φροντιστήριο « δυναμικό»
αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή.

 

Το Φροντιστήριο ΄΄ δυναμικό ΄΄ διοργανώνει σε συνεργασία με την orientum

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Επίσης παρέχουμε στους μαθητές του Φροντιστηρίου ΔΩΡΕΑΝ «ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ»

epityxontes

Κτίριο 1

 • Ηρ. Πολυτεχνείου 33
  (πλατεία) Νέα Πεντέλη
 • 2108048919

Κτίριο 2

 • Ολύμπου 1
  Λεωφ. Πεντέλης
  ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
 • 2108035537

Δικτύωση

Συνεργασία

Αποστολή Βιογραφικού στο email μαςΑποστολή
βιογραφικού

info@dinamiko.gr